Rok 2003

18 stczeń - Bal Królewski
18 stycznia 2003 roku odbył się Bal Królewski na balu wręczono puchar i dyplom najlepszemu strzelcowi bratu Marian Wróblewski


21 styczeń - Roczny Sejmik Bractwa
W wyniku dyskusji i obrad Sejmik przyjął uchwały :

  • udzielono absolutorium Radzie Starszych za rok 2002
  • uchwalono składkę miesięczną w wysokości 20 zł i wpisowe 1.200 zł
  • przyjęto harmonogram strzelań i uroczystości brackich
  • dokonano wyboru 2 delegatów na Kongres Zjednoczenia
  • zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2002 rok

3 maj - Msza św. w intencji Ojczyzny
Po Mszy św. spotkanie w Celestacie. Królem 3-majowym został panujący brat Tadeusz Czapiewski


31 lipiec - Plenarny Sejmnik Bractwa
Był poświęcony w całości Strzelaniu Królewskiemu


9 sierpień - Strzelanie Królewskie
Podczas Mszy św. Ślubowanie w obecności Prezesa Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP Andrzeja Wegnera złożyli członkowie naszego Bractwa : Andrzej Laska i Grzegorz Zielke. W ósmej kolejce kura strącił brat Bronisław Paubicki - został Królem. Puchar przechodni Kula Armatnia pojechała do Wejherowa


7 wrzesień - Dożynki Gminne w Brusach
Uczestniczyli bracia : Andzrejczak Bernard, Czapiewski Tadeusz, Czarnowski Władysław, Turowski Leszek, Łangowski Józef, Pałbicki Bronisław, Skwierawski Stefan


19 październik - poświęcenie sztandaru Zrzeszenia Kaszubów w Brusach
Uczestnikami Mszy św. i świadkami podpisywania byli : Stanke Mariusz, Turowski Leszek, Weltrowski Stanisław, Laska Andrzej, Skwierawski Stefan i Zielke Leon.


11 listopad - Msza św. w intencji Ojczyzny
Złożenie kwiatów na Cmentarzu Pomordowanych. Po uroczystościach ciepłe flaczki, ciasto i strzelanie.


13 grudzień - spotkanie opłatkowe w Celestacie
zostało zorganizowane przez Króla Pałbickiego