Europejskie Spotkania Historycznych Strzelców 2018 rok

W dniach 6-7 kwietnia br. roku w Żatecu koło Pragi odbyło się zebranie plenum EGS. Przewodniczył Prezydent EGS Karol Ludwik książę de Merode.