Strzelanie królewskie 2021
Na posiadłości KBS Brusy w Czarnowie odbyło się spotkanie zaprzyjaźnionych bractw kurkowych ...